Stichting Jottem!

Hieronder ons Protocol inzake de RIVM richtlijnen. 

Protocol opstart oefenruimtes Jottem! 15/05/20 V1

Dit protocol is opgesteld door Jottem op basis van de door de RIVM opgestelde richtlijnen.
Het dient als handreiking (informatiebron) voor de interne organisatie en externe bezoekers/klanten en gaat in op welke maatregelen we hebben getroffen bij het heropstarten van de muziekstudio’s.
Het kabinetsbesluit en diens maatregelen zijn leidend. In dit protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden wordt bij een bredere opening vanaf 1 Juni.
Dit protocol kan worden aangepast naar aanleiding van ervaringen uit de praktijk en is daarmee een levend document.
Voor meer informatie:

Telefoon: 0756408924
E-mail: oefenen@jottem.com

ALGEMEEN
Alle klanten van Jottem kunnen vanaf 1 Juni onder de volgende voorwaarden hun activiteiten hervatten:

 1. Het maximum aantal personen in een oefenruimte man niet boven 7 personen zijn.
  Per oefenruimte zijn hier berekeningen op toegepast waarbij rekening gehouden is met voldoende onderlinge afstand, zelfs met de aanwezige apparatuur en instrumenten.

 2. Tussen personeelsleden en bezoekers / klanten moet 1,5 meter afstand bewaard worden.

 3. Oefenen kan alleen op vooraf afgesproken en gereserveerde tijden.

Algemene RIVM richtlijnen
De nieuwe richtlijnen van het RIVM zijn het uitgangspunt, aangepast voor het gebruik van de Jottem oefenruimtes.

1. Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:

 • Tussen bezoekers (jonger dan 12 jaar) hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
 • Tussen personeelsleden en bezoekers moet 1,5 meter afstand bewaard worden.
 • Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.

2. Fysiek contact.

 • Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar.

 • Iedereen wast zijn / haar handen meerdere keren per dag en ten minste 20 sec.

 • Er worden geen handen geschud.

 • Hoesten / niezen in de elleboog.

 • Niet aan je gezicht zitten.

3. Hygiënemaatregelen

 • Jottem draagt er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd.
  Denk hierbij aan: Desinfecterende handgel Zeeppompje, Desinfecterende doekjes

4. Elke medewerker en contactpersoon wordt verantwoordelijk gesteld voor de uitvoering van deze hygiënemaatregelen en voor het hanteren van de juiste middelen.

 • Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:

  Contactpersonen dragen zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd door deze te communiceren aan hun mede bandleden.

 • Personeelsleden dragen géén persoonlijke beschermingsmiddelen maar worden opgedragen om beschikbaar gestelde middelen te gebruiken.

5. Hygiëneregeling

 • Middelen en oefenruimtes dienen bij gebruik door zowel gebruikers als medewerkers met regelmaat ontsmet te worden. Dit betreft alle apparatuur (in de ruimtes) en deurklinken.

 • Repetitiemiddelen dienen waar mogelijk door bandleden zelf worden meegebracht, denk hierbij aan drumstokken, microfoons e.d.

 • Zo min mogelijk naar toilet/keuken.

6. Schoonmaak

 • Schoonmaak van de algemene ruimte en oefenruimtes wordt intensief en met grote regelmaat door Jottem verzorgd.

7. Reserveringen en toegangsbeleid.

 • De oefenruimtes zijn voor bands alleen toegankelijk als er van tevoren via de mail of telefoon een reservering is gemaakt.

 • Aan bands wordt gevraagd om buiten te verzamelen voordat men incheckt en de ruimte in gaat.

 • Niet pauzeren in de gezamelijke ruimtes (keuken/woonkamer)

 • Na afloop van de repetitie dienen klanten zo spoedig mogelijk het pand te verlaten.

8. Aangepaste oefentijden.

 • Tussen oefensessies zal extra in- en uitlooptijd worden gehanteerd, zodat bands uit verschillende oefenruimtes elkaar niet hoeven te kruisen.

 • Om bovenstaande goed te laten verlopen hebben we de oefentijden minimaal aangepast. 
  De nieuwe tijden zijn als volgt: 18:00 – 20:50 en 21:05 – 23:55

9. Inrichting van de oefenruimtes en algemene ruimte.

 • Er is rekening gehouden met de 1,5 meter afstand regel bij de inrichting van de ruimtes en de plaatsing van de apparatuur.
  De klanten wordt met klem verzocht de ruimte precies zo achter te laten als aangetroffen werd.

10. Thuisblijf regels – gezondheid

 • Jottem past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe, dit betekent dat je thuisblijft bij de volgende klachten:

 • Verkoudheid
 • Niezen
 • Hoesten
 • Keelpijn
 • Moeilijk ademen
 • Koorts